מי נדרש לבידוד

הנדרשים לבידוד על פי משרד הבריאות

 • מי שסובלים מחום של 38 מעלות או יותר – מחויבים בבידוד ומומלץ מאד כי יפנו לביצוע בדיקת קורונה.
 • מי שחשים אחד או יותר מתסמיני קורונה האחרים: שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, או שינוי בחוש הריח/הטעם – מומלץ כי ייבדקו לקורונה או יתייעצו עם גורם מטפל בטרם ייחשפו לאנשים אחרים.
 • גם בעלי תעודת התחסנות או תעודת החלמה בעלי תסמינים החשודים לקורונה צריכים לבצע בדיקת PCR (בדיקת מטוש) ולהישאר בבידוד.
 • חולים פעילים, עם תשובת מעבדה חיובית לקורונה – מחויבים בבידוד עד לקבלת אישור רשמי כ"מחלימים".
 • יש להיות בבידוד לפחות עד קבלת תוצאת בדיקה שלילית לקורונה.
 • ניתן לצאת מבידוד עם קבלת תוצאת בדיקה שלילית לקורונה, אלא אם נדרש בידוד גם מסיבה אחרת.
 • אם יש צורך בבידוד מסיבה אחרת נוספת, יש להישאר בבידוד עד סיום תקופת הבידוד הארוכה מבין השתיים. לדוגמא אם לפני שהתפתחו התסמינים, נדרש המבודד להיות בבידוד עקב מגע הדוק עם חולה מאומת, הוא יידרש להשלמת בידוד גם אם תשובת הבדיקה שיעשה תהיה שלילית.
 • אם לא בוצעה בדיקת קורונה, יש להישאר בבידוד עד להשלמת שתי יממות עם חום שאינו עולה על 37.5 ללא שימוש בתרופות להורדת חום.
 • למאומתים -יש להיות בבידוד עד קבלת הגדרת "מחלים".

בני הבית

במקרה של קבלת תוצאה חיובית לקורונה עבור אחד מבני הבית, נדרשים כל בני הבית אשר אינם מחוסנים להיכנס לבידוד מיידית.

בני בית של המאומת שאינם מחויבים בבידוד (מחוסנים או מחלימים) יידרשו להיכנס לבידוד רק אם:

 • המבודד פיתח תסמינים והיה להם מגע עמו ב-4 הימים לפני שאובחן.
 • המבודד לא פיתח תסמינים והיה להם מגע עמו ב-7 ימים לפני שאובחן.

בני בית של המבודד, שאינם נדרשים להיות בבידוד, אשר נכנסו לחלל הבידוד באופן יומיומי או חד פעמית למשך יותר מ-15 דקות – יידרשו להיכנס לבידוד בעצמם.

מלווים של מי שאינם יכולים להיות בבידוד לבדם

מלווים של ילד (או חסר ישע) הנדרש לבידוד (ואשר לא אומת)

 • מלווים של ילד (או חסר ישע) הנדרש להיות בבידוד ישלימו את כל משך הבידוד יחד עימו.
 • אם המבודד שאותו ליוו לא אובחן כמאומת במהלך הבידוד – יוכל המלווה לסיים את הבידוד יחד עם המבודד.

המלווים של ילד (או חסר ישע) מאומת

 • הורה מחוסן או מחלים השוהה בבידוד יחד עם קטין עד גיל 12 או חסר ישע חולה חייב בבידוד.
 • ההורה ישלים את כל משך הבידוד יחד עם הילד.
 • על המלווה להמשיך את הבידוד עד שיחלפו 14 ימים מהמועד שבו נכנסו לבידוד (בתנאי והמלווה עצמו לא אובחן כחולה מאומת במהלך הבידוד).

מועד סיום הבידוד להורה הוא:

 • אם לא שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד – לאחר שחלפו 7 ימים מהיום בו נכנס לבידוד עם החולה, אם ביצע הליך קיצור בידוד (2 בדיקות- לפי משרד הבריאות).
 • אם שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד – לאחר שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה ביום הבידוד האחרון של החולה או לאחריו.